Rozhovor s Petrem Piňosem, autorem nevšední hudby

HARMONIE ČAKER: O hudbě a čakrách - energetických centrech těla. Co Vás vedlo k tomu, vytvořit hudbu Harmonie čaker?
Nahrávka vznikla jako pomůcka pro všechny, kdo se chtějí zabývat energií svého těla, zlepšit své zdraví a duševní pohodu. Naše energie je soustředěná v sedmi hlavních centrech - čakrách, které je možno posilovat a harmonizovat jejich funkci. Čakry jsou velmi často zablokovány negativními emocemi , např. strachem vzniklým v hluboké minulosti, a je třeba je postupně uvolnit a zároveň odstranit získanou negativní emoci.

A jak souvisí hudba na Vaší nahrávce s těmito centry?

Abychom mohli začít s čakrami pracovat, pomůže nám hudba nejdříve zklidnit rozptýlenou mysl, a pak se koncentrovat na jednotlivé čakry. Hudba nám také pomáhá svými vibracemi - každá s čaker má totiž svou tóninu. Můžeme tedy na sebe nechat působit energii dané tóniny nebo zpívat příslušný vokál. Hudba posiluje také naší představivost - každá čakra má svou barvu - a její vizualizací posilujeme danou čakru. Součástí nahrávky je jednoduchý návod pro práci s hudbou a čakrami. Pro podrobnější informace je dobré nahlédnout do knihy HARMONIE ČAKER autora L.Silence.

Pokračování rozhovoru na zdravi.doktorka.cz